Bron: Vragen:
Alle bronnen
Algemene wet bestuursrecht 0-3
Ambtsinstructie 1-2
Burgerlijk wetboek, boek 3 1-3
Burgerlijk wetboek, boek 5
Grondwet 1-2
Kentekenreglement 0-1
Politiewet 2012 1-3
Regeling voertuigen 0-1
Reglement rijbewijzen 0-1
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 1-5
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1-3
Wegenverkeerswet 4-7
Wet op de identificatieplicht 0-1
Wetboek van strafrecht 4-9
Wetboek van strafvordering 6-10